Sjå saga i drift på sagedagane
  • Årstal:
    1997
  • Fotograf:
    Knut Skåla

Så skulle steinmuren frå 1875 merkast, takast ned, flyttast og settast opp att. Det var eit storveis stykke arbeid. Både lærerikt og tungt. men med gode hjelperar gjekk det utruleg fint. Kunsten er å dokumentera etterkvart og merka godt.