Sjå saga i drift på sagedagane

Sjå sago i full drift desse dagane:

Torsdag 13.07.2017 kl 1200 – 1400

Torsdag 20.07.2017 kl 1200 – 1400

Torsdag 27.07.2017 kl 1200 – 1400

Laurdag 05.08.2015 kl 1300 – 1500

eller ved avtale på tlf. 41 76 58 01